rødsildre 640x400

Sårbar subarktisk natur.

Skipsfjorden er et skattekammer med et stort mangfold av planter, fugler og naturtyper. Hjelp oss å ta vare på dette naturområdet! Vi håper derfor at du

- ikke plukker blomster. Det tar mange år å vokse frem så langt nord.

- ikke bygger varder av steinene.

- følger stier når du går i terrenget. Dette for å forhindre nedtråkking.

skipsfjorden_640x320

Topptur til Skipsfjordutsikten.

Like bak Nordkapp Camping starter turstien til Skipsfjordutsikten. Fra dette utsiktspunktet har du flott oversikt over det nærmeste området. Stien er merket med røde T'er. Turen opp tar i underkant av 1 time. Ønsker du å lese mer om turer i Nordkappområdet, se https://nordkapp.dnt.no​