- Midt i naturopplevelsen -

Velkommen til Skipsfjorden

Article image

Sårbar subarktisk natur.

Skipsfjorden er et skattekammer med et stort mangfold av planter, fugler og naturtyper. Hjelp oss å ta vare på dette naturområdet! Vi håper derfor at du

- ikke plukker blomster. Det tar mange år å vokse frem så langt nord.

- ikke bygger varder av steinene.

- følger stier når du går i terrenget. Dette for å forhindre nedtråkking.

Skipsfjordvannene.

Bak hotellet ligger flere flotte fiskevann. Det er ørret i vannene. Informasjon om fiskekortbestemmelsene får du i resepsjonen. Før du starter å fiske i vannene på Magerøya må alt fiskeutstyr være desinfisert. Dette for å redusere faren for å infisere vassdragene på Magerøya.

Sjøfiske.

Skipsfjorden er en fiskerik fjord. Her er mulig å få både steinbit, torsk og sei på fiskestang. De beste fiskeplassene er fra bergene nedenfor hovedveien innover Skipsfjorden. Fisk ikke mer enn du trenger. All fisk skal sløyes i fjæra!

Topptur til Skipsfjordutsikten.

Like bak Nordkapp Camping starter turstien til Skipsfjordutsikten. Fra dette utsiktspunktet har du flott oversikt over det nærmeste området. Stien er merket med røde T'er. Turen opp tar i underkant av 1 time. Ønsker du å lese mer om turer i Nordkappområdet, se www.turistforeningen.no/nordkapp.